Güneş Enerjisi İle Kombi Entegrasyonu

Güneş Enerjisi

Güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında güneş enerjisinin şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m² değerindedir, ancak yeryüzünde 0-1100 W/m 2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermektedir.

Isıl Güneş Teknolojileri: Bu sistemlerde öncelikle güneş enerjisinden ısı elde edilir. Bu ısı doğrudan kullanılabileceği gibi elektrik üretiminde de kullanılabilir.

Bireysel Sistemler

Bireysel Sistemler genelde ev kullanıcılarına yönelik sistemler olup Açık Devre Atmosferik Sistem, Kapalı Devre Atmosferik Sistem, Açık Devre Basınçlı sistem, Kapalı Devre Basınçlı Sistem ve Pompalı Sistemler olmak üzere beş başlıkta sıralanabilir.

Atmosferik Sistemlerin kullanımında basınç yetersizliği, Açık Devre Basınçlı sistemin ise Donmaya karşı dayanıksız olması sebebi ile bu sistemler konforlu bir sıcak su eldesi sağlamazlar. Bu yüzden Elektroterm olarak Kapalı Devre Pompalı Sistemler konusunda Bireysel kullanıcılara Güneş Enerjisinden Sıcak Su Temini konusunda hizmet sunmaktayız.

Sistem Elemanları

1. Kollektör: Güneşten aldığı ışık ve ısı enerjisini içerisinde bulunan bakır plaka vasıtası ile bakır borulara, buradan da bakır borular içerisinden geçen solar sıvıya iletebilen düzenektir.

2. Boyler: Isıtmak istenen suyun bulunduğu su tankıdır. Tankın etrafı cidarlı ise bu cidara Kollektörden gelen solar sıvı dolar. Bu şekilde ısınmış olan solar sıvı ısısını kullanım suyuna ileterek ısıtır.

3. Solar Sıvı: Soğuk havalarda –50 dereceye kadar donmayı engelleyen, bu sayede sistemde çatlamaları önleyen, ayrıcak Kollektörün ömrünü uzatan alkol türevli bir sıvıdır.

4. Pompa Grubu: Solar Sıvının kollektör ile Boyler arasındaki akışını sağlayan düzenektir.

5. Otomasyon grubu: Kollektör ve Boyler sıcaklıklarını ölçerek, pompanın çalışmasını durduran veya başlatan otomatik düzenektir.Çalışma Prensibi: Güneşten alınan enerji Absorben plakaya ısısını verir, Absorben plaka ile temas halinde olan bakır borular ısınır ve bakır boruların içerisinde bulunan solar sıvıya ısısını aktarır.
Pompa grubu ve otomasyon düzeneğinin solar sıvıyı hareket ettirmesiyle solar sıvı boyler içerisindeki serpantin veya cidarlardan dolaşarak ısısını boyler içerisindeki suya iletir ve kullanım suyu ısıtılmış olur. Çift serpantinli boyler kullanılarak varsa bir kazandan destek alınabilir.

Merkezi Sistemler

Birçok Güneş Kollektörünün biraraya getirilerek, bir apartmandaki tüm dairelerin sıcak su ihtiyacının sağlanması, sürekli sıcak su harcayan sanayi tesislerin otellerin, seraların vs. ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş tek bir merkezden kumanda edilen sistemlerdir. 50-60 derece sıcak su ihtiyacı olan her tesiste kullanılabilir.